LOGOPÉDIA, BESZÉDINDÍTÁS

 • megkésett beszédfejlődés 
 • artikulációs zavarok 
 • beszédritmus zavarok 
 • beszédészlelés, beszédértés zavarai
 • nyelvlökéses (infantilis) nyelés
 • beszédtechnika 
 • komplex nyelvi fejlesztés

Beszédfejlődés 

  A gyerekek beszéde születésüktől kezdődően fejlődik. Ennek üteme, ritmusa teljesen egyéni, mint ahogy egyénenként változik az is, hogy kinek melyik beszédhang kiejtése jelent nehézséget. A legtöbb esetben a beszédhangok nagyrésze 4-5 éves korra természetes módon kialakul, és a gyerekek megtanulják tisztán ejteni őket. Mindig az egyéni diagnosztika dönti el, hogy egy adott gyermek esetében szükséges-e a szakszerű beavatkozás.

Mikor forduljunk logopédushoz?

 • ha a gyerek betöltötte az 5 évet, de néhány hangot nem ejt tisztán 
 • ha a gyerek betöltötte a 4 évet, és sok beszédhang (10-16) ejtése érintett
 • ha elmúlt 2,5-3 éves, de nem beszél 
 • csak magánhangzókkal kommunikál 
 • halandzsázik, "saját" nyelvet használ 
 • ajak- és szájpadhasadék áll a háttérben 
 • hallássérülés gyanúja áll fenn

Gyanújelek csecsemőkorban

 • nehézkes a táplálási folyamat, gondok a szoptatás körül 
 • a csecsemő nem figyeli a hozzá beszélő személy arcát
 • kimarad a gügyögés, gagyogás szakasza 
 • elmaradások figyelhetők meg a mozgásfejlődésben 
 • a mozgásfejlődés során kimaradnak bizonyos szakaszok (pl. kúszás, mászás)

Élettani pöszeség

 Amikor a gyerekek elkezdenek beszélni, beszédhangjaik gyakran nem elég tiszták, beszédük emiatt nem annyira érthető. Ezt élettani pöszeségnek nevezzük. Megfelelő beszédkörnyezetben a beszédészlelés, a hallási megkülönböztetés és az artikuláció ügyesedésével általában ötéves korra a beszédhangok ejtése kitisztul.

Élettani dadogás

  Előfordulhat olyan eset, amikor egy-egy gyerek elkezd ugyan beszélni, de a beszédprodukció, a beszédhangok megformálásához szükséges mozgásügyesség még nem elég fejlett ahhoz, hogy a mondanivalót, a fejben kavargó gondolatáradatot követni tudja. Ilyenkor megakadások, hang- vagy szótagismétlések, a levegő kapkodása akadályozhatja a beszédfolyamatot. Nagyon fontos ilyenkor türelemmel kivárni, amíg kimondja a szavakat. Ne sürgessük, ne szóljunk rá, ne hívjuk fel a figyelmét a megakadásokra.