FEJLESZTÉS

Egyéni foglalkozások iskolásoknak

 • Komplex készség- és képességfejlesztés iskolás gyerekeknek
 • Diszlexia reedukációs terápia

    A fejlesztés, mint elnevezés, megtévesztő, hiszen nem fejlesztünk, hanem megfelelő közeget, tanulási körülményeket teremtünk, ahol minden tanuló a saját ritmusában, tanulási stílusának megfelelően sajátítja el készségeit és fejleszti képességeit. Teszi ezt megfelelő eszközök és módszerek segítségével. Fejlesztő foglalkozásainkat célzottan egyénre szabva alkalmazzuk.  

Nem fejlesztünk, hanem megteremtjük azt a közeget, amelyben a gyerek a leghatékonyabban tud tanulni, készségeit, képességeit kamatoztatni.

Kiknek ajánlott?

Jelentkezzen foglalkozásainkra, ha gyerekénél a következő területeken észlel nehézségeket:

 • olvasási, írási, számolási zavarok, nehézségek
 • teljesítményromlás (képességeihez mérten gyengébben teljesít)
 • kognitív képességek (figyelem, koncentráció, emlékezet, észlelés, általános gondolkodási készség) gyengesége
 • beszédészlelési nehézségek
 • tanulási motiváció csökkenése
 • kevésbé hatékony tanulási technikák 

Mi a menete?

1. A fejlesztést minden esetben alapos felmérés előzi meg, amely a következő területekre irányul:

 • figyelem
 • emlékezet
 • differenciált vizuális észlelés
 • testséma
 • auditív észlelés
 • olvasás
 • írás
 • számolás

2. Ezt követően további teendőket javaslunk, amivel a felmerülő tanulási nehézség megoldható.

 • Fejlesztéseink célja: a felmerülő tünetek kezelése, illetve a gyermek (pszihés és kognitív) fejlődésének elősegítése.
 • A foglalkozás gyakorisága: heti egy vagy két alkalom, a vizsgálat eredményétől függően.
 • A foglalkozás időtartama: 50 perc + 10 perc szülői konzultáció.